Para lęgowa: Zefir i Wanda | 2020 | 1

Samiec Zefir | Nimfa albino
Samica Wanda | Nimfa lutino
Data lęgów
Jajek 0
Zalężone 0
Wyklute

Kalkulacja mutacji:

1.0 Lutino, Białogłowa / Szek
x 0.1 Lutino / Białogłowa
Samczyki (1.0)
25% Lutino, Białogłowa / Szek
25% Lutino, Białogłowa
25% Lutino / Białogłowa, Szek
25% Lutino / Białogłowa
Samiczki (0.1)
25% Lutino, Białogłowa / Szek
25% Lutino, Białogłowa
25% Lutino / Białogłowa, Szek
25% Lutino / Białogłowa

Bądź na bieżąco!

Hodowla nimf na youtube