Para lęgowa: Horus i Remi | 2019 | 1

Samiec Horus | Nimfa lutino
Samica Remi | Nimfa białogłowa, szek, perłowa, cynamonowa
Data lęgów
Jajek 0
Zalężone 0
Wyklute

Kalkulacja mutacji:

1.0 Lutino
x 0.1 Cynamonowa, Perłowa, Szek, Białogłowa
Samczyki (1.0)
100% Naturalna / Lutino, Cynamonowa, Perłowa, Szek, Białogłowa
Samiczki (0.1)
100% Lutino / Szek, Białogłowa