Para lęgowa: Ozzy i Annabeth | 2019 | 1

Samiec Ozzy | Nimfa szek
Samica Annabeth | Nimfa szek
Data lęgów
Jajek 0
Zalężone 0
Wyklute

Kalkulacja mutacji:

1.0 Szek
x 0.1 Szek
Samczyki (1.0)
100% Szek
Samiczki (0.1)
100% Szek

Bądź na bieżąco!

Hodowla nimf na youtube